Guma z majtek

My tu gadu, gadu, o łamaniu konstytucji, o zamachu na sądownictwo, o niekompetencji szefostwa MSWiA a tymczasem Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich dniach przepchnęło przez komisje sejmową poprawki do ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Poprawki, które spowodują, że z samorządu terytorialnego zostanie tylko fasada. Prawdziwą władzę w społecznościach lokalnych będzie miał za to miejscowy pełnomocnik prezesa z Nowogrodzkiej. Za pomocą odpowiednio przebudowanych personalnie Regionalnych Izb Obrachunkowych będzie decydował o istocie samorządu terytorialnego, czyli o wydatkowaniu samorządowych pieniędzy, nie przejmując się decyzjami demokratycznie wybranych prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, zarządów powiatów i województw, rad gmin, miast, powiatów i sejmików województw.

To efekt nagłych zmian, jakie wprowadzili posłowie PiS-u do rządowego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Projekt ten był wynikiem uzgodnień między rządem PiS-u, samorządowcami i kolegiami RIO. Jak widać ten, kto myśli, że z PiS-em można coś uczciwie uzgodnić ten frajer-pompka. Dla wyjaśnienia istoty zmiany ważne jest zaznaczenie, że zaczęto od tradycyjnej już dla PiS-u poprawki na mocy, której w trzy miesiące po wejściu w życie nowych przepisów odwołane zostaną wszystkie kolegia RIO w całej Polsce. Nowe kolegia powoła Prezes Rady Ministrów bez konieczności organizowania konkursów, które oczywiście też zlikwidowano. Będą kolejne posady dla działaczy PiS-u.

Ale główną machinacją jest dopisanie do ust. 1 w art. 2 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych trzech słów: „gospodarność i rzetelność”. Jest to niezgodne z Konstytucją RP, która gwarantuje samorządowi terytorialnemu w tej sprawie niezależność, ale łamanie konstytucji to już oczywista oczywistość w PiS-owskiej rzeczywistości. Dotychczas Regionalne Izby Obrachunkowe kontrolując finanse samorządowe opierały się na kryterium zgodności z prawem i stanem faktycznym, co gwarantowało obiektywizm. Dodanie, niewinnych z pozoru słów o gospodarności i rzetelności spowoduje, że skład orzekający RIO będzie mógł zakwestionować i unieważnić praktycznie każdą decyzję finansową podjętą w samorządzie. Kryterium gospodarności jest, bowiem tutaj jak guma w majtkach. Da się naciągnąć pod każdą potrzebę polityczną a jeżeli pęknie to strzeli w oczy każdego krnąbrnego i niepopierającego dobrej zmiany samorządowca.

Skończą się samorządowe „fanaberie” z dofinasowaniem np. programów in vitro. Regionalna Izba Obrachunkowa orzeknie, że to nierzetelne, a rzetelna jest naprotechnologia. O tym, jakie fundusze przeznaczyć na remonty dróg, budownictwo komunalne, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego zadecyduje kaprys składu orzekającego RIO. Nie będzie już budżetów obywatelskich, co najwyżej będą budżety trzech obywateli ze składu orzekającego RIO. Jeśli np. któryś z prezydentów miast nie będzie wystarczająco entuzjastycznie popierał dobrej zmiany to okaże się, że cała jego działalność finansowa, choć zgodna z prawem, jest niegospodarna i nierzetelna. Pani Premier będzie mogła wtedy przysłać do takiego miasta komisarza rządowego. Mogę nawet zgadnąć, których prezydentów miast będzie to dotyczyło.

Przetrwają tylko ci samorządowcy, którzy ułożą się z miejscowym pełnomocnikiem prezesa z Nowogrodzkiej, który oczywiście będzie dysponował tajemnym numerem telefonu do swoich kolegów partyjnych zatrudnionych w kierownictwie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.  Tacy samorządowcy nie będą uczestniczyli w podejrzanych manifestacjach, ucałują w pierścień wojewodę i właściwego lokalnie parlamentarzystę PiS-u, poprą każde posunięcie rządu dobrej zmiany. A przede wszystkim w lot złapią każdą sugestię PiS-u w sprawie obsady posad w administracji i w spółkach samorządowych. Jestem dziwnie spokojny, że znajdą się i tacy samorządowcy. Tyle, że z samorządnością to już będzie miało niewiele wspólnego.

Z samorządu terytorialnego zostanie tylko fasada personalna. Fasada, którą może nawet będziemy mogli wybrać w sposób demokratyczny. Ale na zapleczu faktyczne ktoś zupełnie inny, bezczelnie będzie nam strzelał w twarz z gumy do majtek.

Comments are closed.