O mnie

Urodziłem się dnia 26 czerwca 1966 w Bytomiu. Z zawodu jestem archiwistą, ukończyłem Uniwersytet Śląski w roku 1995. Zdałem wszystkie egzaminy, niestety nie starczyło mi cierpliwości na obronę napisanej już pracy magisterskiej.

Przez 16 lat byłem bytomskim samorządowcem. Pełniłem funkcję radnego miejskiego w latach 1994-2010. W tym czasie byłem (w latach 1998-2006) Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bytomiu, a wcześniej (w latach 1996-1998) Wiceprzewodniczącym Rady. Byłem także przewodniczącym Komisji Regulaminowej Rady (2002-2006) i przewodniczącym Komisji Doraźnej Rady do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie programu rewitalizacji obszarów miejskich i terenów zdegradowanych w Bytomiu (2003-2004). Reprezentowałem Bytom w Związku Miast Polskich. Z wyboru Zgromadzenia Ogólnego ZMP, w latach 1999-2007 byłem członkiem Zarządu Związku, a w okresie 2003-2007 także Sekretarzem Związku. Z ramienia ZMP byłem (w latach 2003-2008) członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jako reprezentant ZMP byłem członkiem Rady Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz sekretarzem i członkiem Kapituły Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Reprezentowałem również Bytom i Związek Miast Polskich w różnego rodzaju gremiach regionalnych i ogólnopolskich, a także w komisjach i instytucjach rządowych. Aktualnie, z rekomendacji ZMP, jestem członkiem Rady Fundacji „MIASTO”.

Obecnie (od 2011) spożytkowując swoje doświadczenie samorządowe współpracuję z wiceprezesem Związku Miast Polskich, Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim.

W latach osiemdziesiątych, przed rozpoczęciem studiów, imałem się różnych zajęć. Byłem robotnikiem i urzędnikiem. Od roku 1991, jeszcze będąc studentem, pracowałem, jako dziennikarz. Byłem m. in.: stałym współpracownikiem „Trybuny”, stałym felietonistą „Dziennika Śląskiego” oraz komentatorem politycznym Radia „TOP”. Nie zerwałem całkowicie z tym zawodem i czasami pisuję pod pseudonimem. Byłem również członkiem Rady Nadzorczej „Inprom” sp. z o. o. w Warszawie, firmy działającej w branży wydawniczej.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zacząłem zajmować się public relations i marketingiem. W tym charakterze pracowałem (w latach 1995-1997) w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, jako Pełnomocnik Zarządu Miasta, a potem Doradca Prezydenta Bytomia. Następnie współpracowałem i pracowałem w kilku spółkach z branży informatycznej. Mam także za sobą krótki epizod pracy przy produkcji telewizyjnej. Pracowałem przy projektach finansowanych przez Królestwo Norwegii i Unię Europejską w ramach programów „Fundusz godnej pracy i dialog trójstronny” oraz „Kapitał ludzki”.

Politycznie jestem od 1990 związany z socjaldemokracją. Byłem członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (1990-1999), a po jej przekształceniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1999-2021) i Nowej Lewicy (od 2021). W tym czasie sprawowałem różne funkcje partyjne: m. in.: sekretarza Rady Miejskiej SdRP w Bytomiu (1993-1995), p. o. sekretarza Rady Wojewódzkiej SdRP w Katowicach (1994-1995) i członka Centralnego Komitetu Wykonawczego SdRP (1997-1999). Następnie byłem m. in.: sekretarzem Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD (1999-2003), członkiem Krajowego Komitetu Wykonawczego SLD (2000-2003) oraz członkiem Zarządu Krajowego SLD (2004-2008). W latach 2004-2010 byłem przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Bytomiu, a w okresie 2012-2021 przewodniczącym Miejskiej Komisji Rewizyjnej SLD w Bytomiu. Byłem też etatowym pracownikiem SdRP (1998-1999) i SLD (2000-2003). Jako członek CKW SdRP, a następnie KKW SLD odpowiadałem za współpracę partii z lewicowymi samorządowcami. Obecnie (od 2021) jestem członkiem Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Nowej Lewicy.

W 2008 współtworzyłem Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, którego Prezesem jest Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Od początku istnienia Stowarzyszenia jestem Sekretarzem Zarządu. Stowarzyszenie zrzesza działaczy samorządu terytorialnego o podglądach socjaldemokratycznych.

Za działalność publiczną odznaczono mnie: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a także Złotą Odznaką „Zasłużony dla Związku Zawodowego Górników w Polsce” i Krzyżem „Zasłużonemu Wielce dla Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego”.